-

-

Chúng tôi luôn ở đây để sẵn sàng hỗ trợ bạn
Chúng tôi luôn ở đây để sẵn sàng hỗ trợ bạn

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên websitewww.banhangonline88.com thuộc quyền sở hữu của vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp vantinviet (sau đây gọi chung là “vantinviet”).

Chính Sách này mô tả cách banhangonline88 tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên banhangonline88 (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên banhangonline88 được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên banhangonline88.

2. Quy định cụ thể

 • 1. Về việc thu thập thông tin

  • - Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại banhangonline88, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
  • - Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. banhangonline88 không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
  • - Khách Hàng đồng ý cho banhangonline88 ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của banhangonline88; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của banhangonline88 cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).
 • 2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

  • - Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và banhangonline88 đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của banhangonline88.
  • - banhangonline88 có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. banhangonline88 cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của banhangonline88. Khi thu thập dữ liệu, banhangonline88 thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
  • - Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của banhangonline88. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của banhangonline88.
  • - banhangonline88 không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của banhangonline88.
  • - Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Bạn để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Chúng Tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Bạn đóng tài khoản trên banhangonline88. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng Tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
  • - Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của banhangonline88, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống banhangonline88, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 • 3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

  • - banhangonline88 có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
  • - Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào banhangonline88;
  • - Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với banhangonline88, các website khác của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp vantinviet, hoặc ngược lại;
  • - Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên banhangonline88;
  • - Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • 4. Về việc liên kết với các website khác

  • - Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên banhangonline88 trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của banhangonline88 tại www.banhangonline88.com.
  • - Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào banhangonline88 từ các website khác không phải là website chính thức của banhangonline88.
 • 5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

  • - banhangonline88 không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để banhangonline88 cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
  • - Ngoài các trường hợp nêu trên, banhangonline88 sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, banhangonline88 cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
  • - banhangonline88 có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
   • * Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: banhangonline88 có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp banhangonline88 tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho banhangonline88 sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
   • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong Công ty Vạn Tín Việt và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với banhangonline88: banhangonline88 có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của Công ty Vạn Tín Việt, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của banhangonline88. Việc chia sẻ này giúp banhangonline88 có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Công ty Vạn Tín Việt và các công ty liên kết của banhangonline88 được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
   • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của banhangonline88: banhangonline88 có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. banhangonline88 cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
   • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được banhangonline88 sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
   • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà banhangonline88 có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, banhangonline88 sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
 • 6. Sử dụng Cookie

  banhangonline88 cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của banhangonline88... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp banhangonline88 hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 • 7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

  Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của banhangonline88  hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected].

Bình luận   

0 # gai goi cao cap vip 20:06 18-02-2019
Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # quảng cáo sân bay 36:09 31-01-2019
Sex, tình dục quảng cáo tại sân bay
Giữa trưa bắt quả tang em hàng xóm đang tự sướng Chồng HITOMI là ông chủ của một công ty lớn, vì chồng thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên ở nhà chỉ có mỗi một
mình HITOMI. Nhiều khi hứng tình muốn điên dại mà chồng lại không có nhà giúp HITOMI thõa mãn khiến nàng như muốn stress vậy.
Phim Sex FHD Buổi trưa nọ lại lên cơn nứng thế là
HITOMI nằm dài luôn ra ghế phòng khách thủ dâm nhằm tự làm thõa mãn mình.
Tuy nhiên vì quên đóng chặt cửa, khiến tiếng rên rĩ da diết của HITOMI khi thủ dâm vang vọng ra ngoài và người đàn ông háng xóm nghe thấy.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # Quảng Cáo Sân Bay 36:16 13-01-2019
Anh vừa mới vào làm tại công ty không bao lâu nhưng
đã lọt vào mắt xanh của sếp anh – một người con gái mà theo như anh được các
đồng nghiệp của mình nói thì cô ấy là một người vô cùng ” dam
dang ” khi thích lên haysex.tv kiếm những
bộ phim sex vụng trộm nhật bản để mà thủ dâm một cách ngon lành .
Anh cũng đã nghĩ tới cảnh mình bị
em ấy chịch rồi nhưng không ngờ nó tới nhanh đến thế khi
mà một hôm anh ở lại tăng ca nhằm gây ấn tượng thì anh bị em ấy bắt vào phòng
của em ấy và rồi làm chuyện gì thì chắc hẳn ai cũng biết nhỉ Sex, tình dục quảng cáo tại sân bay ( không biết thì cứ nhìn thumbnail cho biết nhế :
V )
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # niềng răng sắt 01:05 12-01-2019
Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp chỉnh sử dụng mắc
cài và dây cung đưa răng về đúng vị trí trên cung hàm,
đảm bảo khớp cắn và vấn đề thẩm mỹ.
Có 3 loại niềng răng mắc cài kim loại là Niềng răng mắc cài kim loại thông thường, Niềng răng mắc cài
kim loại tự khóa và niềng răng mắc cài kim loại mặt trong.

Niềng răng mắc cài kim loại dù là mắc cài thường ngày hay mắc cài tự khóa đều có thể áp dụng cho số đông các đối tượng người dùng.
Những giả dụ bị các khiếm khuyết về răng như hô, móm, thưa, lệch lạc
dù là trẻ nhỏ hay người lớn đều có thể dùng niềng răng
mắc cài kim loại.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
0 # Quảng Cáo Sân Bay 07:22 31-12-2018
Với lưu lượng hơn 30 triệu lượt khách mỗi năm và không ngừng tăng
lên, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất là nơi lý
tưởng để các thương hiệu tiếp cận đến một lượng lớn công chúng trong
nước và Quốc tế.

SASCO cung cấp đa dạng các loại hình quảng cáo trong
và ngoài nhà ga sân bay, cho các doanh nghiệp nhiều lựa chọn hình
thức quảng cáo phù hợp ngân sách, bao gồm: billboard,
LCD, LED, bảng cuộn SPD, walldraps, quảng cáo trong và ngoài thân xe bus đưa đón khách sân đỗ, đề-can dán trên xe
đẩy hành lý.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận


BANHANGONLINE88.COM - Chúng tôi chuyên bán lẻ các mặt hàng trong và ngoài nước

Mua hàng trực tuyến mang lại sự tiện lợi, chủ động, lựa chọn đa dạng, với các dịch vụ hỗ trợ mua hàng, bán hàng, thanh toán an toàn, giao hàng chuyên nghiệp.
Với phương châm “khách hàng là thượng đế”, banhangonline88.com không ngừng nỗ lực, cải tiến đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người tiêu dùng.
Chúng tôi đảm bảo cung cấp đúng thông tin cho đúng người, đúng lúc, đảm bảo thanh toán trực tuyến bảo mật an toàn, áp dụng hình thức vận chuyển nhanh phù hợp.